AScI - Aalto Science Institute

Aalto-yliopiston strategisena tavoitteena on nousta maailman huippuyliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan Perustieteiden korkeakoulu käynnisti strategisena hankkeena vuoden 2012 alusta kansainvälisen Aalto Science Institute (AScI) -yksikön. Aalto Science Institute on korkean profiilin kansainvälinen ja monitieteinen tutkimusyhteistyön foorumi.

Instituutin tarkoituksena on olennaisesti parantaa Aallon kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuksessa ja tutkijavaihdossa ja -liikkuvuudessa sekä toimia yhdessä laitosten kanssa edistäen Perustieteiden korkeakoulun tutkijakoulutusta sekä tutkijoiden verkostoitumista sen kaikilla tasoilla. Tavoitteena on parantaa Aallon kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja viestintää tutkimuksestaan ja sen saavutuksista.

AScIn keskeisimpiä toimintainstrumentteja ovat:

  • Vierailevien tutkijoiden ja professoreiden isännöinti
  • Temaattiset tutkimusohjelmat
  • Kansainvälinen kesäharjoittelijaohjelma

Hankkeen ohjauksesta vastaa kansainvälinen viisihenkinen tieteellinen seurantaryhmä (Scientific Advisory Board, SAB) sekä paikallinen johtoryhmä (Steering Group, SG).

Lisätietoa AScIn toiminnasta löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää